Iskra Mihaylova

____________________________________________________

Chair of Committe on Regional Development REGI

ЗА МЕН

Здравейте,

Аз съм Искра Михайлова.


Православна християнка съм и съм възпитавана в ценностите на християнството, личната отговорност и човешката съпричастност.
Имам щастието да съм съпруга и майка и се гордея със семейството си.


Житейският ми път е изпъстрен с много пътувания, скъпи за мен приятелства, малки успехи, разочарования, подкрепа и натрупване на много знания и опит, които ми помагат да бъда това, което съм.


Още като студент в прекрасния северен Санкт Петербург, тогава Ленинград, научих важен урок – различната култура не е пречка, опознаването и е богатство. Познанията за различните традиции и обичаи могат само да ни научат да бъдем по-толерантни и да ни направят по-мъдри. Знанието на езици, познаването на хора от различни националности, култури и религии е най-прекрасният начин да обогатиш собствената си култура и мироглед.


Този мой опит от ранните ми студентски години се потвърди навсякъде по света, където имах щастието да уча, да работя, да общувам, да представям позициите си, да представлявам страната си – в страните от Европейския съюз, в Израел, в САЩ, в Грузия, в Китай.
Вярвам, че точно различните ни лица, вяра, традиции, обичаи, култура заедно съставят богатството на нашия свят. Благодаря на всички мои приятели от всички краища на Европа и света, които са ме дарили със своето приятелство и са разширили моя мъничък свят
Може би за това приемам така всеотдайно идеята за Европейския съюз – обединение на различностите в името на просперитета и развитието. За това съм и привърженик на свободното движение на хора и подкрепям всички общи европейски инициативи и програми за обмен и сътрудничество.


За мен образованието е ценност. Правото на образование е право на всяко човешко същество, което му дава възможност да избира своето бъдеще, да гради и да променя за добро.


Подкрепям целите на Европейския съюз в областта на образованието, науката и иновациите, защото съм убедена, че само по този път можем да гарантираме бъдеще за нашите страни и за целия ЕС.


В продължение на години работих за реализацията на европейската регионална кохезионна политика в България. Убедена съм, че тя облагодетелства страната ни, че има бъдеще и че все още предстоят осъзнаването на нейното значение за страната ни и за Европа като цяло и изграждането на стабилни знание за ефекта от кохезионната политика. Да бъда председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент за мен е чест и предизвикателство. Благодаря на всички, с които съм имала честта да работя като експерт, като заместник-министър, като народен представител, като министър. Разчитам на техния професионализъм и в бъдеще.


Вярвам в силата на свободното предприемачество и знам, че всеки човек би предпочел достойно да работи и печели, а не да чака на помощи и милостиня. За това съм работила винаги и за това съм търсила подкрепа и от хората, които са ме избирали за народен представител. Благодаря на всички приятели от пазарджишки избирателен район, които ми дават доверието си, на всички, които ме подкрепиха и за представител в Европейския парламент. Свободната инициатива е част от свободата на модерния човек. Знам, че за българските граждани има още неизползвани възможности за предприемачество и чрез подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове за конкурентоспособност.


И не на последно място вярвам в устойчивото развитие на Европа, в екологосъобразните технологии, в зелените инвестиции и екологичната култура, които ще доведат естествено до нов растеж, основан на защитата на планетата ни и ефективното използване на ресурсите и.
Природата е била щедра към земите на моята България. Знам, че можем да да направим така, че да опазим природата си и да гарантираме просперитет и развитие. Трябва само да се научим да го правим.
Дано Бог ни даде сили!

 

 

ИЗКАЗВАНИЯ

БИОГРАФИЯ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ „ТОЛЕРАНТНОСТ“
ОПЕРАТИВНАПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ СОКРАТ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПРР
ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 13МИР ПАЗАРДЖИК
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

******

Участвала е в редица международни форуми като лектор и официален представител на България в качеството си на експерт, заместник министър, народен представител и министър в страните, членки на ЕС, в САЩ, Израел, Китай, Грузия, Армения, Сърбия, Азербайджан.

ПРОЯВИ


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЯВИ

ОТМИНАЛИ ПРОЯВИ

Председателят на Комисията по регионална политика в Европейския парламент Искра Михайлова, Еврокомисар Мария Габриел с ресор „Цифрова икономика и общество“, вицепрезидентът на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, председателят на Националното сдружение на общините в република България и кмет на Велико Търново Даниел Панов и председателят на Асоциация „Евроадванс“ и основател на проекта TheMayor.EU Боян Томов дадоха старта на единствената по рода си платформа на Европейските общини. Събитието се проведе по време на петата церемония „Кмет на Годината” 2017 и постави началото на платформата TheMayor.eu – Порталът на Европейските общини. Електронната платформа цели да информира европейските граждани за добри практики, внедрени от общинската администрация в съответните градове. Платформата дава по-добра възможност за комуникация между градоначалниците, както и по-достъпна информация за работата на европейските общини.
Преизбраха Искра Михайлова за председател на Комисията по регионално развитие към ЕП. Преизбраха единодушно Искра Михайлова за председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент. Това стана преди минути на заседание на структура. „Ще продължа да разчитам на вашата експертиза и да работя за осъществяването на кохезионната политика“, обърна се към колегите след избора си Михайлова.
На 17.02.2017 се проведе представяне на Виртуална изложба - "Либерални общини на България - повече Европа, повече успех''
Г-жа Искра Михайлова, Председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, бе удостоена с Наградата за регионално развитие за 2017. Председателят на Комисията за регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова получи престижната награда за Регионално развитие за 2017 г. на сп. The Parliament Magazine. The Parliament Magazine организира ежегодни награди за забележителна работа на членове на Европейския парламент в 17 категории. Това са „Оскарите“ за евродепутатите. Наградата бе връчена на церемония в Брюксел от председателя на Комитета на регионите на ЕС Марку Маркула на представител на екипа на г-жа Михайлова, която в момента е в България.
На 11.05.2017 се проведе конференция на тема : "Резултати и добри практики от изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции "EFSI"".
На 9 октомври 2017г., г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие, взе участие в офиациалното откриване на Европейската седмица на регионите и градовете заедно с комисаря по регионалната политика Корина Крецу и президента на Комитета на регионите Карл Хайнц Ламбертц. Церемонията по откриване се проведе в пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел. Дебата се концентрира върху строителството на устойчиви градове и региони и как те биха могли да бъдат носители на промяната.
На 10 октомври 2017г. г-жа Искра Михайлова съпредседателства с г-н Освалд съвместното заседание на Комисията по регионално развитие и Комисията за териториално сближаване и бюджет на Eвропейския съюз в рамките на 15`та Европейска седмица на регионите и градовете, която се провежда в Брюксел за периода 09-12 октомври 2017г. Г-жа Искра Михайлова подчерта, че трябва да се стремим към проактивна и ефективна кохезионна политика насочена към европейските граждани, което означава засилено партньорство за устойчиви градове и региони, по-добри транс-гранични връзки, гъвкавост за справяне с нови предизвикателства, иновативни решения за насърчаване на конкурентоспособността и икономическия растеж, улесняване на достъпа до финансиране и изпълнението на проекти за всички участници.
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в конференция на високо равнище на тема “Европейски териториален обзор: териториална кохезия отвъд границите” на 12 октомври. Събитието беше част от Европейската седмица на градовете и регионите 2017 г. , която се проведе от 10 до 12 октомври в Брюксел. Михайлова беше поканена, за да открие панела “Териториални измерения на бъдещите политики”. В рамките на събитието бяха представени непубликувани данни за териториалното разнообразие в Европа, добри практики и способи за развитие на транс-граничните зони. „Днес ние живеем в свят, в който повече от когато и да било, глобализацията оказва влияние във всеки аспект от нашия живот, нашите територии и политики. Бих искала да подчертая важността на съвместните териториални инициативи и практики, не само касаещи регионалните политики, но също така и области като единния европейски пазар, програмата в областта на цифровите технологии, трудовата заетост, свободното п
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в дискусия на тема „Принципи на формиране на Европейския дневен ред“ на 10 октомври 2017г. в Европейския парламент. Участниците дискутираха формирането на работната програма на Европейския съвет за предстоящия период и обсъдиха причините за разглеждането на определени политики с приоритет пред останалите. Целите определени от Европейските лидери на Съвета на високо равнище в Рим 2017г., както и бъдещето на Съюза на 27`те също така бяха тема на дискусията. Панелистите представиха модели на формиране на програмата на Европейския съвет.
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент отправи приветсвие в конференция на тема „Бъдещето на Кохезионната политика след 2020: Ролята на местната администрация в страните от Централна и Източна Европа в повишаване нивата на икономическа и социална кохезия на регионално ниво“. Събитието се проведе на 17 октомври в Брюксел и е организирано от г-жа Ана-Клаудия Тапардел, Евродепутат от Румъния. Г-жа Корина Крецу, Комисаря по регионална политика също беше сред участниците.
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент взе участие в работен обяд на 19 октомври 2017 г. в Брюксел. Събитието е част от семинар за журналисти посветен на успехите от изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции /Плана Юнкер/ и удължаване на действието му до 2020г.
Делегация на членовете на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, председателствана от Искра Михайлова посети София за периода 30-31 октомври 2017г. Целта на посещението е да се съберат успешни примери от изпълнени европейски проекти, променили живота на хората към по-добро. На 30 октомври се проведе среща с премиера Бойко Борисов, на която бяха обсъдени постиженията и въздействието от прилагането на кохезионната политика за България, както и ползите за страните-членки, преспективите след 2020г. и приоритетите за Българското председателство. Посочена бе необходимостта инвестициите да бъдат по-ефективни, по-бързи за изпълнение, по-прозрачни и видими за гражданите. По време на събитието присъстваха още вицепремиерът Томислав Дончев, както и евродепутатите Андрей Новаков, Ангел Джамбазки, Станислав Полчак, Йоахим Целер, Констанца Крел, Йенс Нилсон, Матхийс ван Милтенбург, Юнус Омарже. В рамките на посещението на делегацията на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент делега
На 04.12.2016г. в град София г-жа Искра Михайлова член на Европейския парламент откри изложба " Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа", в хотел Парк Хотел Витоша.
На 03.12.2016г. в град Велинград г-жа Искра Михайлова откри изложба " Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа" от 14:00 ч. в сградата на централния офис на ДПС.
На 26.11.2016г. в град Стара Загора г-жа Искра Михайлова и областния председател г-н Халил Летифов откриха изложба " Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа" в сградата на операта.
На 19.11.2016г. в град Търговище, г-жа Искра Михайлова член на европейския парламент и г-н Тунчер Кърджалиев откриха изложба " Либералните партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократите за Европа". Изложбата е разположена в регионалната библиотека " Петър Стъпов" - град Търговище и тя ще бъде свободно достъпна за всеки от 09:00 до 17:00ч. до 25.11.2016
В сряда на 18.11.2015г., г-жа Искра Михайлова организира работна вечеря на високо ниво с присъствието на комисар Крету, VP от Европейската инвестиционна банка и Европейската сметна палата, Комитета на регионите и други институции, включително и Институт за управление на проекти. Целта е да се обсъдят конкретните стъпки за опростяване на политиката на сближаване и да я направи по-ориентирано към резултатите. #EUcohesionpolicy
На 5 февруари в Кърджали се проведе семинар на тема “Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа”. Семинарът се организира под патронажа на г-жа Искра Михайлова - член на Европейския парламент, председател на комисията по регионално развитие на ЕП, избрана от листата на ПП “Движение за права и свободи” съвместно с председателския съвет на ПП “Движение за права и свободи”. На форума бяха обсъдени възможностите за развитие на Европейските региони, предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и добрите практики в местното самоуправление. За участие в семинара са поканени представители на либерални общини от Южна България.
На 12 февруари в град Търговище - комплекс "Белият кон и Рай" се проведе семинар на тема “Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа”. Семинарът се организира под патронажа на г-жа Искра Михайлова - член на Европейския парламент, председател на комисията по регионално развитие на ЕП, избрана от листата на ПП “Движение за права и свободи” съвместно с председателския съвет на ПП “Движение за права и свободи”. На форума бяха обсъдени възможностите за развитие на Европейските региони, предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и добрите практики в местното самоуправление. За участие в семинара са поканени представители на либерални общини от Северна България.
На 26-27.04.2016 се проведе конференция на тема : "Трансгранично сътрудничество - мостове през Европа", която се проведе в град Свиленград.
На 06.11.2015г. се проведе семинар в град Пазарджик, организиран от Искра Михайлова на тема : "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"
На 07.11.2015г. се проведе семинар в град Велинград, организиран с помоща на АЛДЕ и Искра Михайлова на тема: "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"
На 08.11.2015 се проведе семинар в град Огняново, организиран с помоща на АЛДЕ и Искра Михайлова на тема: "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"
На 13.11.2015г. в град Етрополе, се проведе семинар с помоща на АЛДЕ и Искра Михайлова на тема: "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"
13.10., Искра Михайлова участва в съвместното REGI-COTER среща с участието на комисаря по регионалната политика Корина Крету. Тя подчерта, че комисията REGI насърчава развитието на европейски интегриран програма за градовете и подчертава необходимостта от по-нататъшно укрепване градско измерение в европейска рамка на политиката. Ние вече са имали също ползотворно сътрудничество с Комитета на регионите по този въпрос. Сега е важно да продължи да обединят усилията си и да работят заедно по тази инициатива, за да се ускори успешното създаване и реализация на програма за градско развитие на ЕС.
На 26.02. на поредно заседание на Комисията по регионално развитие в ЕП, председателствана от г-жа Искра Михайлова, участие взе г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас, който представи българския опит в усвояването на Европейските фондове, ефекта от проектите изпълнявани в рамките на Кохезионната политика, за населението на община Бургас. Г-н Николов изрази и гледната точка на град Бургас относно предложения от страна на Европейската комисия Европейски дневен ред /EU Urban Agenda/. Той посочи, че градското измерение в европейските политики съществува отдавна и това измерение се доказва като най-съществената част в стремежа към кохезия и развитие. Доказателство за това са именно европейските финансови инструменти за подкрепа, в които градовете са с най-активна роля и реално измерими резултати. Разработването на Европейски дневен ред за градовете е естествен етап в посока създаване на стратегическа рамка за изпълнение на основните европейски политики. Добавената стойност на подобен дневен ред е преди всичко
Бюджетът на ЕС от решаващо значение за насърчаване на инвестициите.Политиката на сближаване е идентифициран като един от най-ефективните инструменти в подкрепа на финансово стратегията Европа 2020. Тези инструменти са станали все по-важни след финансовата криза 2007 г. Останалите жизненоважен източник на публичните инвестиции в цяла Европа. Максимизиране на наличните ресурси е от изключително значение за постигане на икономически растеж. В много страни, средствата за сближаване представлява повече от 60 на сто от инвестициите бюджет.
Работна среща на г-жа Искра Михайлова с комисаря по регионална политика Корина Кретцу. а 08.09.2015г. по време на заседанието на Европейския парламент в Страсбург г-жа Искра Михайлова проведе редовната си работна сресхта с Комисаря по регионална политика Корина Крецу. Срещата се състоя веднага след приключването на дебата в пленарна зала, посветен на Кохезионата политика. По време на срещата беше обсъдена и инициативата "Кмет на годината" и регионите през 2016г. В срещата взе участие и българският евродепутат Андрей Ковачев.
На 19 и 20 ноември групата от област Стара Загора посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата от АЛДЕ Група Искра Михайлова.
На 05.06.2015г. Г-жа Искра Михайлова открива свой офис в град Казънлък
На 20-23.11.2014г. се проведе 35-тия Конгрес на Алианса на Либералите и Демократите за Европа в Лисабон, Португалия
На 28-29.11.2014г. се проведе семинар на ALDE group под патронажа на г-жа Искра Михайлова в град Правец на тема: "АLDE В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЙНОСТИ 2014 - 2020 ГОДИНА"
На 06 февруари Искра Михайлова взе участие с встъпително слово в заседанието на Втората Конференция за Кохезионна политика на Европейския съюз, която се провежда в Рига в периода 4-6 февруари. Конференцията с тема " Предизвикателства пред новата Кохезионна политика 2014-2020г " е организирана от Латвийското председателство на ЕС, Европейската комисия и Асоциацията за регионални изследвания. Участие взимат млади представители на академичната общност в Европа, политици, представители на ЕК и неправителствени организации. Домакин на Конференцията е Латвийският университет.
На 29.05.2015г. с подкрепата на г-жа Искра Михайлова и АЛДЕ Груп се проведе конференция на тема "Кохезионна политика 2014-2020г.- предизвикателства и перспективи"
На 8 май Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България организираха отбелязването на Деня на Европа – 9 май с дискусия на тема "ЕС като най-успешния мирен проект". В нея взеха участие г-жа Искра Михайлова (АЛДЕ) и други. евродепутати.
07-08.11.2014г. се проведе семинар на тема: ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИБЕРЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ - ПЪТ ЗА УСТОИЧИВО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ, организиран от г-жа Искра Михайлова за представителите на малкия и среден бизнес от Общините - Велинград, Ракитово, Батак и Пещера. Лектори на семинара бяха проф. Цветан Давидков и гл.ас Виктор Токушев от СУ"Св.Климент Охридски" , зам.министър Бюрхан Абазов и Боянка Пайталова.
Г-жа Искра Михайлова участва в 35-тия Конгрес на Алианса на Либералите, който се проведе в Лисабон, Португалия на 20-23.11.2014г.
На 29.05.2015г. с подкрепата на г-жа Искра Михайлове се проведе семинар "Ролята на местните власти в изграждането на либералния модел "Повече Европа" за развитие"
От 13.07. до 17.07.2015г. с подкрепата на г-жа Искра Михайлова и групата на АЛДЕ ще се проведе изложба в Европейския парламент "Различие без гранци" - фотографии на г-н Васил Гарнизов
На 05-06.12.2014г. Се проведе семинар на г-жа Искра Михайлова в Огняново, България на тема : "Успешен бизнес за младите предприемачи, чрез прилагане налиберални и демократични практики. Повишаване на младежката заетост в Регион Гоце Делчев."
На 04-05.11.2014г. г-жа Искра Михайлова посрещна група от 30 младежи от регион Пазарджик в европейския Парламент. Те имаха възможност да се запознаят с работата на парламента и на члена на европейския парламент Искра Михайлова.

ГАЛЕРИЯ

НОВИНИ

Эстония преподаст Болгарии ценный урок 02. 06. 2017

Мы продолжаем исследовать тему будущего председательства Эстонии в Совете ЕС, и если в прошлом сюжете мы знакомились с нынешним, а также одним из предыдущих председателей Совета ЕС, то теперь посмотрим на тех, кто будет председательствовать после нас.

С двумя следующими странами – Болгарией и Австрией – Эстония образует своеобразное трио. Что это значит, узнаем из брюссельского сюжета нашего корреспондента Михаила Малкина.

https://youtu.be/94cU47ZBgQE

КОНТАКТИ


Iskra Mihaylova
MEP,
Chair of Committee on Regional Development REGI
European Parliament
Rue Wiertz
Altiero Spinelli 08G305
1047 Brussels

БЛОГ

Планът Юнкер 19. 03. 2015

Планът Юнкер,
под това име стана популярна една от най-смелите, коментирани, дискутирани, оспорвани и адмирирани инициативи на Европейската комисия. Още в първите дни на работа на новата Европейска комисия идеята за създаване на специален фонд за инвестиции беше обект на много коментари. Дори преди това, по време на изслушванията на номинираните за комисари, проведени в комисиите на Европейския парламент, членовете на ЕП от всички политически групи се опитваха, за съжаление безуспешно, да получат колкото се може повече информация за този фонд.
В крайна сметка ЕК подготви съобщение до Парламента и използва правото си да инициира процедура по одобряване на регламент за управление и приложение на Европейския фонд за стратегически инвестиции.
Какво отличава този фонд от познатите Европейски структурни и инвестиционни фондове? Дублира ли ги, или ги допълва? Застрашава ли действието им или се опитва да прокара нова тенденция за ефективно използване на частен финансов ресурс?
Какви въпроси събужда предложението? За териториалния му обхват, за приоритетната му насоченост, за прозрачността на механизма за управление, за координацията между него и другите, вече познати фондове. Множество въпроси, които ще намерят своя отговор много скоро.
За нас, българите има и още един въпрос - ще има ли някакво приложение за България и какво можем да направим за да има? И за какво.
И още един въпрос - дали ще заработи фондът, така както беше първоначално замислен, от средата на 2015г , за да ускори възстановяването на конкурентоспособността на европейската икономика?
На последния въпрос е най-лесно да се отговори. Ако Европейският парламент успее да изпълни всички необходими процедури и одобри регламента за формиране , управление и действие на фонда до средата на годината, то той ще може да заработи през 2015. Поне това са обещанията на Европейската комисия.
Ако мислим позитивно - това е една смела идея, която позволява чрез създаването на минимален гаранционен фонд да се мобилилизират за инвестиции свободните частни ресурси, които европейските банки не инвестират поради висок риск или недостиг на перспективни проекти. Ресурсът, който може да бъде инвестирам е достатъчен да раздвижи европейската икономика и да провокира растеж и заетост. По това дали има нужда и място за такива инвестиции няма спор. Да, необходими са, признават го и икономисти, и банкери, и изследователи, и политици.
За да привлекат частния интерес инвестициите трябва да бъдат икономически оправдани, печеливши и прозрачно управлявани. Тези изисквания автоматично ограничават обхвата на потенциално финансираните проекти. От дългите списъци на мечтите на страните членки ще останат малко на брой проекти, които биха покрили изискванията на Европейската инвестиционна банка, на Наблюдаващия комитет на фонда, на изпълнителното управление и на тялото за съвети. Всички те ще заработят веднага след одобрението на Европейския парламент.
За да се случи това колкото се може по-скоро Европейският парламент прави всичко възможно и прилага най-спешните си процедури.
За ускоряване на процедурата работи и Комисията REGI. Според приетите от президентството на ЕП правила комисията REGI на Европейския парламент трябва да изработи Становище, което ще бъде включено в общото становище на водещите комисии - бюджетна и икономическа.
Защо е необходимо становището на REGI?
Ако някой слуша внимателно дебатите в комисията, ще се обърка от разнопосочните становища. В едната крайност са позициите,че този нов фонд трябва да подкрепи най-нуждаещите се страни-членки и региони като подкрепи не много скъпи, но ефектни проекти, които да демонстрират европейската солидарност. В другата крайност е позицията, че това е форма на частни инвестиции, които нямат нищо общо с познатите ни европейски политики и между тях няма никакви допирни точки.
Кой е прав? Какво да очакваме?
Мисля, че истината и решението са в баланса, допълняемостта и контрола с обща оценка за постигането на целите на единната територия на Европейския съюз.
Категорично новият Фонд за стратегически инвестиции не повтаря, застрашава или измества познатите ни структурни и инвестиционни фондове. Поне за сега. Най-добрият сценарий е те да работят едновременно като мобилизират публични и частни финансови ресурси за постигане на допълващи се цели. Възможно ли е това? Да, но само при условие, че първо се изяснят целите, след това се идентифицират проектите, които ще доведат до постигане на тези цели и на края се определи кой проект от кой инструмент може да бъде подкрепен. И най-добре е това да се случи на национално ниво.
Целите на европейския фонд за стратегически инвестиции са икономически растеж и работни места. Едва ли можем да предполагаме , че изграждането на канализация и пречиствателна станция за отпадни води ще доведе до пряк икономически растеж, печалба за инвеститора и създаване на значим брой работни места. Същото разсъждение се отнася и за проекти за пътни отсечки или дори магистрали, коите не могат да гарантират възвръщаемост на инвесицията. Това са проекти, които могат и се подкрепяте от фондовете на ЕС, които разпределят публичен ресурс за постигане на целите на балансираното регионално развитие. Но има и друг тип проекти - на пример за оползотворяване и преработка на отпадъци и превръщането им в суровини или материали, които имат приложение в строителството. Дали финансовите институции и частния капитал ще са заинтересуват от такива проекти? Възможно е.
И така, предстои гласуване в комисии на Европейския парламент . На 26 март е гласуването на становището на REGI. По време на същото заседание ще има и обмен на мнения с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка и вицепрезидента на Европейската комисия Катайнен. Дебатът ще бъде интересен.
Ще бъде ли успешен новият проект за раздвижване на конкурентоспособността на европейската икономика? Зависи от нас, граждани и институции на ЕС.
Искра Михайлова

Заседание на комисията REGI 06. 02. 2015

Всяко заседание на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, популярна като Комисията REGI, предизвиква в мен много размисли и въпроси, които бих искала да споделям и дано получа отговори, мнения, съгласия и несъгласия.
Аз съм председател на тази комисия. Тази позиция ме задължава още повече да търся отзвук от работата и, от дебатите, които се провеждат на заседанията, от информацията, която се изнася. А те са много и различни - и информацията, и дебатите, и работата.
Обикновено в България, когато стане дума за регионална политика, в общественото съзнание на преден план изскача словосъчетанието 'усвоени средства' и се знае, че средствата са десетки или стотици милиони и те не са усвоени, и не се усвояват само в България, защото...И тук следват множество подробности , които говорят за две отличителни черти или митове на българското членство в Европейския съюз, според мен. Сигурно има много други отличителни особености. Но за тези двете не може да има и спор. И това са: ние сме страна член за да усвояваме пари, другите ангажименти на членството са ни тежест и още не сме решили дали да ги изпълним или може да минем метър; въпреки че усвояването на парите ни е основна цел, ние все не успяваме да ги усвоим и сме единствените и най- изоставащите от целия Европейски съюз. Предполагам, че всеки си дава сметка, че с такова самочувствие трудно ще се справим с многото предизвикателства на общата европейска регионална политика.
Започва новата 2015 година. Тя е втората година от новия планов период 2014-2020. Тя е и годината на приключването на изпълнението на проектите от предишния период. Това е година, изпълнена с усилия, както за България, така и за всички страни членки на ЕС и за Европейската комисия. Дали бихме могли да се разделим с част от пречещите ни митове през тази година? Много бих искала. Бих искала да си дадем ясна сметка, че много от другите страни членки изпитват същите затруднения, че финансовите корекции не са измислени само за България и за да тормозят българските общини, че временното спиране на плащания по отделни програми е практика, която позволява на Европейската комисия да корегира и подобрява системите за управление на страните членки и не е и не би трябвало да служи за политически натиск. Ще бъде трудно.
Но да се върнем на заседанието на REGI от януари 2015.
В програмата му имаше три основни момента - обмен на мнения с комисаря по регионална политика г-жа Корина Кретцу, представяне на приоритетите в областта на регионалната политика на Латвийското председателство на ЕС , гласуване на становището на комисията по освобождаването от отговорност на Европейската комисия за 2013г.
Комисар Кретцу ни информира за напредъка при договарянето на оперативните програми. Към ноември 2014 бяха одобрени само 12 от над 300, подготвени от страните членки и очакващи подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд. Сега, през януари 2015 одобрените са 150. Всички си спомняме доста истеричните по български , по нашенски , възгласи, че едни или други политици са виновни, че нямаме одобрени оперативни програми през 2014. Нямаме, както и повечето страни членки. Проблемът не е нашенски, проблемът е общ. Не случайно беше приета и специална резолюция на ЕП за ускоряване на работата по одобряване на програмите. Тя беше приета след устен въпрос, който поставих на Комисаря от името на Комисията REGI.
За България сега, в този момент е необходима мобилизация за провеждане на реформи, които да позволят устойчиви инвестиции, подкрепени от ЕСИФ.Тези реформи не са нито каприз, нито самоцел, нито политическа приумица за заостряне или отвличане на общественото внимание. Те са необходимост, ако искаме да 'усвояваме'. Те са условие , за да получим подкрепа. И са същите , за които говорим от години - реформа в здравеопазването, в образованието, във водния сектор, в администрацията. Целта на Комисаря е да одобри всички оперативни програми не по-късно от средата на 2015.
Каква е българската цел?
За мен е ясно - да докажем истински усилия за реформи и не по-късно от юни 2015 да започнем да работим по всички оперативни програми. Ще можем ли? Зависи от България. Не се състезаваме с никого. Само със собствените си проблеми и комплекси. Нека се опитаме. С общи усилия.
Приоритетите на Латвийското председателство бяха представени от министъра на финансите на Латвия. Те са амбициозни за страна член, която поема за първи път председателството, но също така умерени, показващи притесненията на малка, но икономически стабилна Латвия, да поеме тежестта на проблемите и необходимите промени в Европейския съюз. И така - страната председател определя като приоритети на председателството си приоритетите на ЕС, но не пропуска и необходимите усилия в областта на регионалната политика, като подчертава, че над 60% от инвестициите в страната през последните пет години са били от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Не мога да не направя асоциация с България. По две причини: за нас този процент е 72% и второ- предстои ни председателство през 2018г. Процентите ме връщат към казаното по-горе. Когато почти цялата ни инвестиционна политика зависи от тези фондове, усилията за тяхното договаряне не са проблем на една партия, на едно правителство , това са национални усилия, които могат да бъдат само общи. Друга възможност няма.
А председателството - то е истинско предизвикателство за цялата ни администрация, гражданското общество, местните власти, културните институти, за всички. Отново става дума за общи усилия и обща национална цел. Ще можем ли? Много се надявам, че ще можем, но добрият резултат изисква много работа, внимателен анализ на силните и слаби страни на предходните председателства, събиране на добър опит и отчитане на грешки и слабости. А време вече няма. За сега като че ли се готвим, но тайно. Поне на представянето на Латвийското председателство на различни формати в ЕС специални пратеници от България нямаше.
Третата важна тема в работата на REGI през януари беше гласуването на становище на комисията по освобождаването от отговорност на ЕК за плащанията през 2013г. На пръв поглед странно занимание. По същество обаче, това е ясна, прозрачна и изключително прецизна процедура на контрол от страна на Европейския парламент над плащанията , извършени от ЕК за всяка конкретна година. Водеща е Комисията по бюджетен контрол на ЕП, но становища подготвят и други комисии, които имат отношение към извършениете плащания. Така е с REGI. Докладчик по становището бях аз. Убедена съм, че комисията REGI трябва да защитава и отстоява позиция в подкрепа на плащанията, направени за изпълнението на целите на кохезионната политика, като отчита, че отговорността е споделена между страните членки и Европейската комисия. Точно комисията по регионално развитие на Европейския парламент има право и задължение да изкаже становище и да изиска ясна позиция от ЕК за ефекта от прекъсването на плащанията. Защото това не е проблем на една или две страни в Европейския съюз. През 2013г в различни периода са били прекъсвани плащанията за между 150 и 90 програми.
Връзката с българския опит е ясна - през 2013 бяха спрени плащанията по Оперативна програма Околна среда, с основание, за допуснати поредица от грешки в провеждането на обществени поръчки, както на ниво общини бенефициенти по програмата, така и на ниво Управляващ орган и Междинно звено през периода от 2010 до 2012г. Малко по-късно бяха прекъснати и плащанията по програмата Регионално развитие. Спирането на плащанията ни мобилизира да приемем редица административни решения и да приложим механизма на финансовите корекции. Същевременно обаче временното спиране на плащанията натовари националния бюджет и постави под риск цялостното изпълнение на програмата Околна среда. Плащанията по околна среда са възстановени, но по регионално развитие все още не.
Становището на комисията REGI беше прието с голямо мнозинство. Имаше само един глас 'въздържал се'. Това е много добър резултат, зад който стои компетентната и екипна работа в комисията.
Това беше нашето заседание през януари 2015.
Подготвяме заседанието за февруари.
Комисията REGI работи.